Bảo hiểm phi nhân thọ

Rủi ro là gì? Phân loại rủi ro trong bảo hiểm

Bảo hiểm là một cách thức trong quản trị rủi ro, thuộc nhóm biện pháp tài trợ rủi ro, được sử dụng để đối phó với những rủi ro có tổn thất, thường là tổn thất về tài chính, nhân mạng. Chính vì thế bảo hiểm là hình thức chuyển giao rủi ro, phải có...

Hotline 24/7

Đăng ký vay

Hotline (24/24h): 0987785454
HOTLINE: 0987785454