Những điều cần biết về quyền lợi của bảo hiểm thai sản Bảo Việt

Tìm hiểu về bảo hiểm thai sản Bảo Việt

Bảo hiểm thai sản của Bảo Việt thực chất là chính sách thải sản bổ sung khi khách hàng tham gia gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia, gói Intercare hoặc gói bảo hiểm kết hợp con người của công ty bảo hiểm Bảo Việt. Bạn đã biết 5 hiểu lầm nghiêm trọng về bảo hiểm thai sản chưa? trong đó có hiểu nhầm là Bảo Việt hay các hãng bảo hiểm cung cấp gói bảo hiểm thai sản riêng lẻ, nhưng điều này không đúng.

Đọc tiếp

Bảo hiểm thân thể là gì? Lợi ích và quyền lợi khi mua bảo hiểm thân thể

[object Object][object Object][object Object]

Bảo hiểm thân thể là gì?

Bảo hiểm thân thể là sản phẩm bảo vệ trước những rủi ro gây ra thiệt hại về thân thể con người, đặc biệt là những người lao động tại xí nghiệp, nhà máy. Ngoài ra, nhân viên văn phòng, học sinh – sinh viên, giáo viên cũng được khuyến khích tham gia để đề phòng những vấn đề bất trắc về thân thể, sức khỏe.

Đọc tiếp

Rủi ro là gì? Phân loại rủi ro trong bảo hiểm

Bảo hiểm là một cách thức trong quản trị rủi ro, thuộc nhóm biện pháp tài trợ rủi ro, được sử dụng để đối phó với những rủi ro có tổn thất, thường là tổn thất về tài chính, nhân mạng. Chính vì thế bảo hiểm là hình thức chuyển giao rủi ro, phải có rủi ro thì mới có bảo hiểm. Vậy rủi ro được định nghĩa như thế nào? Cách phân loại rủi ro trong bảo hiểm?

Đọc tiếp