Những cơ quan bảo hiểm thất nghiệp Bắc Ninh

Bắc Ninh là tỉnh phía Bắc có nhiều khu công nghiệp, tốc độ phát triển kinh tế thuộc top đầu cả nước. Vì vậy, việc thực hiện các chính sách bảo hiểm cho người lao động hết sức được quan tâm, đặc biệt là bảo hiểm thất nghiệp Bắc Ninh – Nơi giải quyết thủ tục trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Đọc tiếp