Hướng dẫn mua bảo hiểm y tế ở phường xã mới nhất hiện nay

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm do Nhà nước thực hiện không vì mục đích lợi nhuận để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, bệnh tật từ Quỹ bảo hiểm y tế. Theo phương thức quản lý của nhà nước, có 2 loại hình BHYT là BHYT bắt buộc và BHYT tự nguyện theo hộ gia đình.

Đọc tiếp

Mua bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?

Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam, bảo hiểm y tế không nhắm tới lợi nhuận, được nhà nước cơ cấu và tổ chức để phục vụ và bảo vệ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những người có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật bảo hiểm.

Đọc tiếp

Cách lấy lại mã số thẻ bảo hiểm y tế nhanh nhất

Mã thẻ bảo hiểm y tế là gì?

Mã số thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là một dãy gồm 15 ký tự, trong đó 10 ký tự cuối là mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) dùng để quản lý và theo dõi người tham gia bảo hiểm trong suốt quá trình sử dụng bảo hiểm y tế. Lưu ý, 10 ký tự cuối cùng của mã số thẻ BHYT là duy nhất và không thay đổi trong suốt quá trình tham gia. 5 ký tự đầu của mã thẻ BHYT sẽ thay đổi tùy thuộc và sự điều chỉnh về đối tượng tham gia và quyền lợi tương ứng mà chủ thẻ được hưởng.

Đọc tiếp