Bảo lãnh ngân hàng Agribank – Giải pháp tăng uy tín trong giao dịch

Bảo lãnh ngân hàng Agribank là hình thức cấp tín dụng mà Agribank cam kết bằng văn bản với đối tác của khách hàng (gọi tắt là đối tác – bên nhận bảo lãnh) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với đối tác; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho Agribank.

Rất nhiều doanh nghiệp quan tâm tới dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Agribank

Rất nhiều doanh nghiệp quan tâm tới dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Agribank

Các dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Agribank

Hiện nay Agribank triển khai rất nhiều dịch vụ bảo lãnh khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu được bảo lãnh cụ thể của khách hàng, bao gồm:

Bảo lãnh vay vốn: Sử dụng dịch vụ này, khách hàng (doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài) được trả nợ thay trong trường hợp không trả đầy đủ, đúng hạn nợ vay. Số dư bảo lãnh không vượt quá 15% vốn tự có của Agribank.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Khách hàng (doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài) được bảo lãnh với nội dung cam kết đảm bảo thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết. Số dư bảo lãnh không vượt quá 15% vốn tự có của Agribank.

Bảo lãnh dự thầu: Khách hàng (doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài) được bảo lãnh với nội dung là cam kết đối với bên mời thầu đảm bảo nghĩa vụ tham gia dự thầu của quý khách hàng.

Bảo lãnh thanh toán: Khách hàng (tổ chức trong nước hoặc nước ngoài) không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn có thể đề nghị sử dụng dịch vụ này.

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước: Khách hàng (doanh nghiệp/ hợp tác xã) được bảo lãnh với nội dung là đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả lại tiền ứng trước khi vi phạm hợp đồng và phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đủ.

Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm giúp tăng độ uy tín của khách hàng với đối tác

Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm giúp tăng độ uy tín của khách hàng với đối tác

Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm: Khách hàng (doanh nghiệp/ hợp tác xã) được bảo lãnh với nội dung là cam kết bồi thường cho bên nhận bảo lãnh khi không thực hiện đúng thỏa thuận về chất lượng sản phẩm.

Bảo lãnh đối ứng: Khách hàng (doanh nghiệp/ hợp tác xã) được bảo lãnh với nội dung là cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh phải trả thay cho khách hàng.

Đồng bảo lãnh: Khách hàng (doanh nghiệp/ hợp tác xã) được bảo lãnh với nội dung là cùng tổ chức tín dụng khác bảo lãnh cho một nghĩa vụ của quý khách hàng.

Bảo lãnh khác: Khách hàng (doanh nghiệp/ hợp tác xã) có thể sử dụng dịch vụ với đối tượng cấp bảo lãnh là nghĩa vụ khác của khách hàng mà pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đặc tính của các dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Agribank

  • Đồng tiền: VND, ngoại tệ.
  • Thời gian bảo lãnh: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo thỏa thuận.
  • Bảo đảm cho bảo lãnh: Ký quỹ, thế chấp tài sản, cầm cố tài sản,  bảo lãnh của bên thứ 3 và các biện pháp bảo đảm khác theo hướng dẫn của Agribank.
  • Phí bảo lãnh: Áp dụng theo quy định từng thời kỳ; quý khách có thể trả một lần hoặc nhiều lần.
  • Chậm trả phí bảo lãnh: phạt theo lãi suất nợ quá hạn không quá 150% lãi suất của khoản vay ngắn hạn.

Phí bảo lãnh ngân hàng Agribank

Nhìn chung, phí bảo lãnh của ngân hàng Agribank sẽ theo quy định của từng thời kỳ, trả 1 lần hoặc nhiều  lần. Hiện tại, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đang áp dụng biểu phí được cập nhật ngày 03/10/2017 trên website chính thức http://www.agribank.com.vn/ (Bạn có thể dễ dàng cập nhật thông tin tại mục “Mẫu biểu, biểu phí, lãi xuất” ở phía bên phải màn hình). Dưới đây là một số loại phí bảo lãnh ngân hàng Agribank đang áp dụng:

Phí phát hành bảo lãnh ngân hàng Agribank (nguồn Agribank)

Phí phát hành bảo lãnh ngân hàng Agribank (nguồn Agribank)

Tra cứu bảo lãnh ngân hàng Agribank

Để tra cứu bảo lãnh Agribank, quý khách cần có đầy đủ các thông tin: số thư bảo lãnh, loại bảo lãnh, số tiền bảo lãnh, loại tiền bảo lãnh và truy cập đường link sau: https://ibank.agribank.com.vn/ibank/tcbaolanh.jsp.

Lưu ý, khách hàng chỉ có thể tra cứu bảo lãnh Agribank đối với các cam kết bảo lãnh đang có hiệu lực và được phát hành tối thiểu 1 ngày trước thời điểm tra cứu. Để được hướng dẫn chi tiết, bạn có thể đến trực tiếp các quầy giao dịch tại Agribank hoặc gọi tới Trung tâm chăm sóc và hỗ trợ khách hàng của Agribank theo Hotline: 1900558818 và làm theo hướng dẫn.

Viết một bình luận