Hối phiếu là gì – Sản phẩm hữu ích có thể bạn chưa từng biết đến?

Hối phiếu là gì?

Hối phiếu được xem là một lệnh viết đòi tiền vô điều kiện do khách hàng ký phát hối phiếu cho người khác khi nhận sẽ tuân theo ngày mà tờ hối phiếu đã cung cấp sẽ trả lại tiền cho người cầm phiếu hoặc cho người khác đã được quy định trên tờ hối phiếu.

Hối phiếu

Đặc điểm của hối phiếu

Hối phiếu có 3 đặc điểm quan trọng mà khách hàng cần chú ý để phục vụ cho giao dịch của mình:

 • Hối phiếu có tính trừu tượng: Trên tờ hối phiếu khách hàng không cần ghi rõ nội dung quan hệ tín dụng chỉ cần ghi số tiền trả và những nội dung liên quan đến việc trả tiền, hiệu lực pháp lý của trái phiếu cũng không bị ràng buộc. Điều này cũng chính là một ưu điểm nếu như khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng cho người sở hữu khác.
 • Hối phiếu có tính bắt buộc trả tiền: Người trả tiền hối phiếu phải thực hiện đúng theo những nội dung đã ghi trên tờ phiếu mà không được thực hiện sai vì bất kỳ một lý do nào.
 • Hối phiếu có tính lưu thông: Hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hoặc hơn một lần nằm trong thời hạn của nó, vì hối phiếu là lệnh đòi tiền của người này dành cho người khác, có số tiền nhất định, có thời hạn nhất định.

Phân loại hối phiếu hiện nay

Căn cứ vào thời hạn thanh toán:

 • Hối phiếu trả tiền ngay: Là hối phiếu mà người bị ký hối phiếu phải thanh toán ngay khi nhận được hối phiếu.
 • Hối phiếu có kỳ hạn: Là hối phiếu mà người ký hối phiếu quy định thời hạn thanh toán hối phiếu

Căn cứ vào chứng từ kèm theo:

 • Hối phiếu trơn: Là hối phiếu mà việc trả tiền không cần có giấy tờ kèm theo
 • Hối phiếu kèm chứng từ: Là loại hối phiếu có kèm chứng từ thương mại, người trả tiền phải trả tiền hối phiếu hoặc ký giấy mới được nhận chứng từ thương mại

Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng:

 • Hối phiếu đích danh: Hối phiếu có ghi rõ tên người hưởng thụ, và người đó sẽ chịu tất cả những vấn đề liên quan đến nội dung trên tờ hối phiếu đó
 • Hối phiếu vô danh: Hối phiếu không ghi tên người hưởng thụ mà chỉ ghi trả cho người cầm phiếu
 • Hối phiếu theo lệnh: Hối phiếu có ghi “pay to the order of…”

Căn cứ vào người ký phát hối phiếu:

 • Hối phiếu thương mại: Hối phiếu do người xuất khẩu, người cho vay ký phát phiếu đòi tiền người nhập khẩu, người mượn tiền
 • Hối phiếu ngân hàng: Hối phiếu do ngân hàng phát hành ra lệnh cho ngân hàng đại lý thanh toán số tiền nhất định cho người thụ hưởng

Căn cứ vào trạng thái chấp nhận:

 • Hối phiếu chưa được ký chấp nhận: Là hối phiếu chưa được người trả tiền chấp nhận
 • Hối phiếu đã được ký chấp nhận: Là hối phiếu mà sau khi người trả tiền ký sẽ chịu trách nhiệm trả tiền theo đúng thời hạn

Nội dung hối phiếu

Hối phiếu đòi nợ là gì? 

 • Là chứng chỉ có giá do người ký phát lập yêu cầu người khác thanh toán một số tiền xác định cho người thụ hưởng khi có yêu cầu trong một thời gian xác định
 • Nghĩa vụ của người ký phát hối phiếu: Thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu cho người thụ hưởng cho hối phiếu đòi nợ bị từ chối hoặc không trả trong trường hợp người bảo lãnh thanh toán số tiền trên hối phiếu cho người thụ hưởng khi hối phiếu bị từ chối thì người ký phát hối phiếu có nghĩa vụ thanh toán cho người bảo lãnh
 • Quyền của người thụ hưởng: Xuất trình hối phiếu đòi nợ để chấp nhận, thanh toán khi hối phiếu đòi nợ đến hạn, yêu cầu những người có liên quan thanh toán khi đến hạn, chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ theo các quy định của luật, chuyển giao để cầm cố hoặc chuyển giao nhờ thu hối phiếu đòi nợ giúp, truy đòi khởi kiện về hối phiếu đòi nợ.

Hối phiếu nhận nợ là gì?

 • Là chứng thư có giá trị nhận tiền được thanh toán không điều kiện khi có yêu cầu hoặc thời gian xác định cho người thụ hưởng
 • Hối phiếu nhận nợ nội dung bao gồm: Cam kết thanh toán không điều kiện, thời hạn để thanh toán và địa điểm thanh toán

Từ những thông tin xoay quanh về vấn đề hối phiếu được cung cấp khách hàng có được cái nhìn cho mình khách quan hơn về loại sản phẩm này, nếu khách hàng đang có sự quan tâm về nó hãy tìm hiểu thêm nhé.

VAY TÍN CHẤP ONLINE

Địa chỉ: 144 Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, TP HCM

Email: cskh@vaytinchaponline.vn

Website: https://vaytinchaponline.vn

Facebook: Vay Tín Chấp Online

Hotline (24/24h): 0987785454

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍHoặc gọi 096 227 9115 để được hỗ trợ trực tiếp

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Hotline 24/7

  Đăng ký vay

  Hotline (24/24h): 0987785454
  HOTLINE: 0987785454