Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ VietinBank cần thiết cho đối tượng nào?

Tháng 4/2017, VietinBank đã ký kết với Tập đoàn Aviva hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam. Ngay sau đó, VietinBank và Aviva Việt Nam đã ký kết hợp đồng hợp tác độc quyền trong việc phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ....

Hotline 24/7

Đăng ký vay

Hotline (24/24h): 0987785454
HOTLINE: 0987785454