Lãi phẳng và lãi giảm dần, khái niệm và cách chuyển đổi

Lãi suất phẳng và lãi suất giảm dần là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là khi vay và cho vay tiền. Lãi suất phẳng được tính trên số tiền gốc ban đầu của khoản vay, không phụ thuộc vào số tiền nợ còn lại. Lãi suất giảm dần được tính trên số tiền nợ còn lại của khoản vay, tức là số tiền gốc trừ đi số tiền đã trả. Lãi suất phẳng và lãi suất giảm dần có mối liên hệ với nhau qua một công thức đơn giản. Lãi suất phẳng và lãi suất giảm dần có ưu và nhược điểm riêng, nên khi vay và cho vay tiền, bạn cần cân nhắc kỹ để chọn loại lãi suất phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.

Chuyển đổi lãi suất tư động

Từ lãi suất GIẢM DẦN sang lãi CỐ ĐỊNH (Lãi Phẳng)

Từ lãi suất CỐ ĐỊNH sang lãi GIẢM DẦN

Lưu ý: Giá trị lãi suất bạn nhập vào là lãi theo THÁNG thì kết quả trả về là lãi THÁNG. Lãi suất tính theo NĂM thì kết quả trả về sẽ tính theo NĂM.

Tính toán thủ công

0

Lãi suất phẳng

Lãi suất phẳng là gì?

Lãi suất phẳng hay còn gọi là lãi suất trên dư nợ gốc hay lãi suất cố định là loại lãi suất được tính trên số tiền gốc ban đầu của khoản vay, không phụ thuộc vào số tiền nợ còn lại. Lãi suất phẳng thường được sử dụng trong các khoản vay ngắn hạn, như vay tiêu dùng, vay mua xe máy, vay mua hàng trả góp.

Ví dụ lãi suất phẳng

Giả sử bạn vay 10 triệu đồng với lãi suất phẳng 1% mỗi tháng, thời hạn vay là 12 tháng. Theo đó, bạn sẽ phải trả lãi là 10 triệu x 1% = 100 nghìn đồng mỗi tháng, tổng số tiền lãi trong 12 tháng là 100 nghìn x 12 = 1,2 triệu đồng. Số tiền gốc bạn phải trả mỗi tháng là 10 triệu / 12 = 833 nghìn đồng. Vậy, tổng số tiền bạn phải trả mỗi tháng là 833 nghìn + 100 nghìn = 933 nghìn đồng.

Ứng dụng của lãi suất phẳng

Lãi suất phẳng có ưu điểm là dễ tính toán, dễ hiểu và dễ so sánh giữa các khoản vay. Bạn chỉ cần biết số tiền vay, số tiền lãi và thời hạn vay là có thể tính được tiền lãi phải trả. Bạn cũng có thể dễ dàng biết được số tiền bạn phải trả mỗi tháng là bao nhiêu. Bạn cũng có thể so sánh các khoản vay khác nhau dựa trên lãi suất phẳng để chọn khoản vay có lãi suất thấp nhất.

Tuy nhiên, lãi suất phẳng cũng có nhược điểm là không phản ánh được chi phí thực tế của khoản vay, vì nó không giảm theo số tiền nợ còn lại. Khi bạn trả góp một khoản vay, số tiền nợ của bạn sẽ giảm dần theo thời gian. Nhưng lãi suất phẳng vẫn được tính trên số tiền gốc ban đầu, nên bạn sẽ phải trả nhiều lãi hơn so với số tiền nợ thực tế của bạn. Do đó, lãi suất phẳng thường cao hơn lãi suất giảm dần khi tính trên cùng một số tiền vay và thời hạn vay.

Lãi suất giảm dần

Lãi suất giảm dần là loại lãi suất được tính trên số tiền nợ còn lại của khoản vay, tức là số tiền gốc trừ đi số tiền đã trả. Lãi suất giảm dần thường được sử dụng trong các khoản vay dài hạn, như vay mua nhà, vay mua ô tô, vay kinh doanh.

Ví dụ lãi suất giảm dần

Giả sử bạn vay 10 triệu đồng với lãi suất giảm dần 1% mỗi tháng, thời hạn vay là 12 tháng. Theo đó, số tiền gốc bạn phải trả mỗi tháng là 10 triệu / 12 = 833 nghìn đồng. Số tiền lãi bạn phải trả trong tháng đầu tiên là 10 triệu x 1% = 100 nghìn đồng. Sau khi trả gốc và lãi trong tháng đầu tiên, số tiền nợ còn lại của bạn là 10 triệu – 833 nghìn = 9,167 triệu đồng. Số tiền lãi bạn phải trả trong tháng thứ hai là 9,167 triệu x 1% = 91,67 nghìn đồng. Quá trình này tiếp tục cho đến khi bạn trả hết nợ. Vậy, tổng số tiền lãi bạn phải trả trong 12 tháng là 100 nghìn + 91,67 nghìn + … + 8,33 nghìn = 650 nghìn đồng.

Ứng dụng của lãi suất giảm dần

Lãi suất giảm dần có ưu điểm là phản ánh được chi phí thực tế của khoản vay, vì nó giảm theo số tiền nợ còn lại. Khi bạn trả góp một khoản vay, số tiền lãi bạn phải trả sẽ giảm dần theo thời gian. Như vậy, bạn sẽ tiết kiệm được một phần chi phí cho khoản vay. Do đó, lãi suất giảm dần thường thấp hơn lãi suất phẳng khi tính trên cùng một số tiền vay và thời hạn vay.

Tuy nhiên, lãi suất giảm dần cũng có nhược điểm là khó tính toán cụ thể, khó hiểu và khó so sánh giữa các khoản vay. Bạn cần biết số tiền nợ còn lại của mỗi kỳ trả nợ để tính được số tiền lãi bạn phải trả. Bạn cũng khó biết được số tiền bạn phải trả mỗi tháng là bao nhiêu, vì số tiền này sẽ thay đổi theo số tiền nợ còn lại. Bạn cũng khó so sánh các khoản vay khác nhau dựa trên lãi suất giảm dần, vì bạn cần chuyển đổi lãi suất giảm dần sang lãi suất phẳng hoặc ngược lại để có thể so sánh.

Chuyển đổi lãi suất giảm dần sang lãi phẳng và ngược lại

Lãi suất phẳng = i x (n + 1)/(2 x n).

Trong đó n là số tháng vay còn I là dư nợ giảm dần.

Lãi suất dư nợ giảm dần = 2 x n x r/(n+1).

Trong đó r là lãi suất phẳng còn n là Số tháng vay.

Từ công thức trên ta thấy, khi chuyển đổi lãi suất từ giảm dần sang lãi phẳng hay đổi ngược lại, kết quả trả về có phụ thuộc thuộc vào số tháng vay.

Bạn có thể sử dụng công cụ chuyển đổi lãi suất của chúng tôi để có kết quả nhanh nhất và chính xác nhất hoặc sử dụng công cụ tính khoản vay.

Kết luận

Lãi suất phẳng và lãi suất giảm dần là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là khi vay và cho vay tiền. Lãi suất phẳng được tính trên số tiền gốc ban đầu của khoản vay, không phụ thuộc vào số tiền nợ còn lại. Lãi suất giảm dần được tính trên số tiền nợ còn lại của khoản vay, tức là số tiền gốc trừ đi số tiền đã trả. Lãi suất phẳng và lãi suất giảm dần có mối liên hệ với nhau qua một công thức đơn giản. Lãi suất phẳng và lãi suất giảm dần có ưu và nhược điểm riêng, nên khi vay và cho vay tiền, bạn cần cân nhắc kỹ để chọn loại lãi suất phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.

Hy vọng thông tin của chúng tôi có ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc yêu cầu gì khác, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.