Lãi suất vay tín chấp ngân hàng Vietcombank 2018 dành cho đối tượng nào?

Mức lãi suất vay tín chấp ngân hàng vietcombank 2019

Trong đầu năm 2018, thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/01/2018 và định hướng điều hành của Thống đốc NHNN, Vietcombank đã ban hành chính sách lãi suất mới thấp hơn trước với các trường hợp đi vay. Theo đó, ngân hàng sẽ giảm lãi suất vay cho 7 nhóm đối tượng cụ thể được quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Vietcombank điều chỉnh lãi vay theo quy định của Nhà nước

Vietcombank điều chỉnh lãi vay theo quy định của Nhà nước

Thời gian thực hiện mức lãi suất mới cho khách hàng là từ ngày 15/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018. Theo đó, mức lãi vay tối đa dành cho các khách hàng hoạt động trong một số lĩnh vực cụ thể, ngành kinh tế được giảm về mức 6%/năm, cụ thể như sau:

  • Với khách hàng đang vay với mức lãi suất 6,5%/năm sẽ được Vietcombank giảm 0,5%, tức là còn 6%/năm
  • Với khách hàng đang vay với mức lãi suất trên 6,5%/năm sẽ được Vietcombank cũng điều chỉnh còn 6%/năm
  • Với các khoản giải ngân mới từ ngày 15/01/2018 cho đến hết ngày 31/12/2018, ngân hàng cũng sẽ áp dụng mới lại suất vay tối đa là 6%/năm.

So với Agribank, mức lãi suất này có phần ưu ái hơn cho các khách hàng hiện đang có mức vay với lãi suất trên 6,5%/năm vì Agribank chỉ giảm xuống 0,5%/năm, tức là lãi vay trung và dài hạn từ 8%/năm xuống còn 7,5%/năm.

Ngân hàng Viettinbank cũng có mức giảm lãi suất vay trả góp cho các khách hàng của mình như Agribank, tức là giảm 0,5% khi vay ngắn hạn và trung hạn bằng VND dành cho các lĩnh vực ưu tiên khuyến khích phát triển như doanh nghiệp xuất khẩu, dự án khởi nghiệp khả thi, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,…

Các nhóm đối tượng được áp dụng lãi suất vay tín chấp ngân hàng vietcombank 2018

Theo quy định của Nghị quyết thì 7 nhóm đối tượng dưới đây sẽ được hưởng lại suất vay mới, cụ thể như sau

  1. Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
  2. Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại.
  3. Phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  4. Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
  5. Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.
  6. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
  7. Doanh nghiệp khởi nghiệp.

Mức lãi suất mới được áp dụng cho công ty khởi nghiệp

Mức lãi suất mới được áp dụng cho công ty khởi nghiệp

Như vậy khi nằm ngoài 7 nhóm đối tượng kể trên, ngân hàng vẫn sẽ tính bạn mức lãi suất cũ, tức là từ 6,5% trở lên và còn tùy thuộc vào thời gian bạn vay là ngắn, trung hay dài hạn.

Lãi suất vay tín chấp ngân hàng Vietcombank 2018 được điều chỉnh giảm khá đáng kể so với các ngân hàng khác. Đây có thể được xem là hành động thiết thực và sự cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong việc tiên phong thực hiện chủ trương của Nhà nước để phát triển nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên để được hưởng lãi suất này, bạn cần phải nằm trong nhóm đối tượng được quy định cụ thể bởi ngân hàng Vietcombank.

Viết một bình luận