Vay thấu chi

Vay thấu chi Agribank cần đặc biệt chú ý những điều này

Hiểu một cách đơn giản, thuật ngữ vay thấu chi được sử dụng để chỉ việc bạn có thể thanh toán vượt mức số tiền thực có trong tài khoản. Ngân hàng sẽ tạm ứng cho bạn với một hạn mức thấu chi tối đa tùy thuộc vào độ uy tín của bạn và tính...

Hotline 24/7

Đăng ký vay

Hotline (24/24h): 0987785454
HOTLINE: 0987785454